Skrzypionki, Chrysomelidae
 
ImageSkrzypionki (Chrysomelidae) to chrząszcze z rodziny stonkowatych.
 
 

Skrzypionki (Chrysomelidae)

Długość: około 3-5 mm.
Barwa: zielonkowata lub niebieskawa, metaliczna.
Ciało: ciało wydłużone, czułki długie, nitkowate.
Zimowanie: w korzeniach i próchnie.
Rozmnażanie: występuje jedno pokolenie na rok. Zaraz po złożeniu jaj skrzypionki giną. Larwy są koloru brunatno żółtego, z ciałem pokrytym lepką masą.
Występowanie: żerują na zbożach i trawach. Larwy odżywiają się miękiszem, powodując powstanie białych plam oraz podłużnych dziurek na liściach powodujących nadmierne krzewienie.
Szkodliwość: W wyniku żerowania młode rośliny nadmiernie się krzewią, czasem zasychają. Zdarza się także że chrząszcze przenoszą wirusy powodujące choroby roślin.
 
Zwalczanie:
- opryski środkami chemicznymi o działaniu żołądkowym lub kontaktowym.
Przedstawiciele:
- skrzypionka zbożowa –atakują trawy oraz zboża jare, mają czerwonawe przedplecze oraz nogi.
- skrzypionka błękitek – atakują trawy oraz uprawy owsa i jęczmienia, mają błękitną barwę.Działy serwisu