Niezmiarka paskowana
 
ImageNiezmiarka paskowana (Chloropidae) to muchówka należąca do rządu Niezmiarkowatych.
 
 

Niezmiarka paskowana (Chloropidae)

Długość: około 4mm.

Barwa: żółta z czarnymi trójkątami między oczami, na odwłoku 4 poprzeczne wstęgi.

Zimowanie: larwy zimują w młodych roślinach zbóż ozimych oraz traw.  Wylot tego szkodnika odbywa się w maju i na początku czerwca.

Rozmnażanie: samica składa jaja na liściach zbóż i traw. Larwy wylęgają się z jaj po około 8 dniach. Występują dwa pokolenia w ciągu roku.

Występowanie: zboża, trawy.

Szkodliwość: larwy żerują na pędach u ich podstaw, powodują nadmierne krzewienie się a czasem zamieranie roślin. Objawy żerowania zauważalne są dopiero w czasie kłoszenia zbóż.

Zwalczanie:
- stosowanie insektycydów.
- stosowanie orki głębokiej, niszczenie samosiewów zbóż z zimującymi larwami.Działy serwisu