Guzak północny
 
ImageGuzak północny to gatunek nicienia z rodziny mątwikowatych (Heteroderidae).
 
 

Guzak północny

Zwany jest potocznie nicieniem białym, a jego rozmiary to około 0,5-0,9 mm. Występuje dymorfizm płciowy, samice mają ciało gruszkowate, a samce robakowate. Wiosną z jaj które przeważnie można spotkać w korzeniach i glebie, wylęgają się larwy. Larwy po wykluciu wnikają do roślin, gdzie odbywa się ich rozwój.
 
Nazwa łacińska - Meloidogyne hapla
W warunkach polowych szkodnik ten daje dwa pokolenia na rok.
Płodność 1000 jaj.

Żerowanie
Rośliny atakowane – okopowe, warzywa, koniczyny (dwuliścienne).
Objawy – guzowate zgrubienia na korzeniach.
Wpływ na rozwój roślin – słabiej rosną, mają chorobliwy wygląd.

Zwalczanie
- zastosować płodozmian, 4-6 letnią przerwę w uprawie roślin żywicielskich, stosować jednoliścienne,
- w szklarniach można zastosować parowanie gleby przy wysokiej temperaturze (100C),
- za pomocą płodozmianu - przez 2- 3 lata.Działy serwisu