Poskrzypki
 
ImagePoskrzypki to chrząszcze z rodziny stonkowatych.

 

 

 

Poskrzypki

Długość: 5-6 mm.

Ciało: spłaszczone, silnie wydłużone.

Zimowanie: chrząszcze zimują pod korą drzew, w ściółce, w obumarłych pędach szparagów.

Rozmnażanie: W maju samice składają jaja, po kilka sztuk blisko siebie. Po około 4-8 dniach wylęgają się larwy, których okres żerowania wynosi 14 dni. Następnie przechodzą pod ziemie gdzie odbywa się przepoczwarzenie. Występują dwa pokolenia w roku.

Występowanie: szparagi.

Szkodliwość: chrząszcze oraz larwy objadają liście, kwiaty, owoce szparagów. Zdarza się że w skrajnych przypadkach powodują gołożer górnych części pędów roślin.

Zwalczanie:
- w różnych punktach plantacji należy pozostawić kilka nieokopanych karp, które mają posłużyć jako rośliny pułapkowe. Zwabione chrząszcze należy zbierać i niszczyć.
- można stosować opryski środkami żołądkowymi.

Przedstawiciele
- Poskrzypka szparagowa
- Poskrzypka 12-kropkowaDziały serwisu