Pachówka strąkóweczka (Epinotia nigricana)
 
ImagePachówka strąkóweczka to mały motyl z rodziny zwójkowatych.

 

 

 

Pachówka strąkóweczka (Epinotia nigricana)

Długość: 12-15mm.

Barwa: skrzydła brunatne z białymi paskami, tylne skrzydła szarobrązowe.

Zimowanie: żółtawe gąsienice zimują w glebie, na wiosnę przepoczwarczają się.

Rozmnażanie: samice składają jaja na strąkach, wylęgłe larwy żerują na nasionach. Występuje jedno pokolenie w skali roku.

Występowanie: rośliny motylkowe.

Szkodliwość: gąsienice w czasie żerowania uszkadzają strąki grochu, wygryzają nasiona, zanieczyszczają odchodami i przędzą wnętrze strąka.

 

Zwalczanie:

- głęboka orka po zbiorze roślin żywicielskich,

- można stosować w czasie wylęgu larw preparaty żołądkowe.
Działy serwisu