Pachówka str±kóweczka (Epinotia nigricana)
 
ImagePachówka str±kóweczka to mały motyl z rodziny zwójkowatych.

 

 

 

Pachówka str±kóweczka (Epinotia nigricana)

Długo¶ć: 12-15mm.

Barwa: skrzydła brunatne z białymi paskami, tylne skrzydła szarobr±zowe.

Zimowanie: żółtawe g±sienice zimuj± w glebie, na wiosnę przepoczwarczaj± się.

Rozmnażanie: samice składaj± jaja na str±kach, wylęgłe larwy żeruj± na nasionach. Występuje jedno pokolenie w skali roku.

Występowanie: ro¶liny motylkowe.

Szkodliwo¶ć: g±sienice w czasie żerowania uszkadzaj± str±ki grochu, wygryzaj± nasiona, zanieczyszczaj± odchodami i przędz± wnętrze str±ka.

 

Zwalczanie:

- głęboka orka po zbiorze ro¶lin żywicielskich,

- można stosować w czasie wylęgu larw preparaty żoł±dkowe.
Działy serwisu