Tantni¶ krzyżowiaczek (Plutella xylostella)
 
ImageTantni¶ krzyżowiaczek to motyl z rodziny namiotnikowatych.

 

 

 

Tantni¶ krzyżowiaczek (Plutella xylostella)

Długo¶ć: rozpięto¶ć skrzydeł 15-19mm.

Barwa: skrzydła pierwszej pary br±zowe, tylne szare.

Zimowanie: poczwarki zimuj± w kokonach, na chwastach lub w szczelinach kory.

Rozmnażanie: motyle składaj± jaja na dolnej stronie li¶ci. W ci±gu roku występuje do trzech pokoleń.

Występowanie: ro¶liny krzyżowe.

Szkodliwo¶ć: g±sienice żeruj± na li¶ciach kapusty i kalafiorów, zeskrobuj±c tkankę miękiszow±, powoduj±c powstawanie dziur w li¶ciach. Ro¶liny zaatakowane zamieraj±.

 

Zwalczanie:

- głęboka orka jesienna,

- usuwanie chwastów z rodziny krzyżowych,

- preparaty chemiczne.
Działy serwisu